Sanne Cazemier

Illustraties participatieplatform


Illustraties ter ondersteuning van een participatieplatform waar verschillende ideeën en strategieën worden uitgelicht over het gebied rond de A7 – N33 in Oost-Groningen.

In het participatieplatform wordt onderscheid gemaakt tussen vier gelijkwaardige soorten gebieden:

  • Natuurlijke gebieden (groen-blauw)
  • Dorpskernen (rood)
  • Oud, maar vernieuwbare bedrijfterreinen (grijs-groen)
  • Nieuwe bedrijfterreinen (paars)

De toekomstige plannen in het participatieplatform worden onderverdeeld in drie strategieën:

  • Groen-blauw (natuur en landbouw)
  • Rood (bebouwing)
  • Paars (industrie)

Deze strategieën zijn niet in rechte hokjes naast elkaar te plaatsen, ze overlappen elkaar regelmatig. Om dat te onderstrepen zijn er in elke geïllustreerde strategie kleurverlopen te vinden, en komen elementen van andere strategieën voor dan hun originele benaming.

Next Post

Previous Post

© 2023 Sanne Cazemier

Theme by Anders Norén